voucher_lazada_49k
VoucherFlash SaleLazMallLazGlobal
🔥 MÃ & DEAL HOT📳 ĐIỆN TỬ & CÔNG NGHỆ🏠 GIA DỤNG & ĐỜI SỐNG🍼 MẸ & BÉ💄 SỨC KHOẺ & LÀM ĐẸP🛒 BÁCH HOÁ & TIÊU DÙNG👗 THỜI TRANG & PHỤ KIỆN️⚽ THỂ THAO DÃ NGOẠI🏧 ƯU ĐÃI ĐỐI TÁC
10% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ:  50K 
 •  Thời gian hiệu lực  Mã cập nhật 0h mỗi ngày 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Deal Freeship toàn quốc 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 68% + Voucher 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Deal hot bán chạy 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2 giảm thêm 88K + mã 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Đồng giá 8K + Voucher 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Hàng Lazmall + Voucher 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Hàng mới giảm X8K + mã 80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  mã mới lúc 0-9-12-20H đến 12/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Trợ giá 50%
 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  sản phẩm phòng chống Virus Corona 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 50%
 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  9/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện thời trang 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
40K
 •  Đơn Hàng Từ:  300K 
 •  Thời gian hiệu lực  8/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  nhà cửa và đời sống 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Freeship 20K
 •  Đơn Hàng Từ:  69K 
 •  Thời gian hiệu lực  9/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  bách hoá mùa Covid 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 60%
 •  Đơn Hàng Từ:  2 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  điện gia dụng và điện tử Lazada 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
đồng giá 9K, 19K, 49K
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tiêu Dùng thương hiệu Việt 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Freeship 100K
 •  Đơn Hàng Từ:  4 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  TIVI +Gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  4 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  80K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  4 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  điện tử 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
70K
 •  Đơn Hàng Từ:  659K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  làm đẹp 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
11K
 •  Đơn Hàng Từ:  11K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  150K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30% tối đa 200K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
600K
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  25/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Smartphone Infinix 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2 Giảm 50K
 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  25/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Midea 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
47%
 •  Đơn Hàng Từ:  790K 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  công nghệ 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
43% + Freeship
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Thiết bị Âm Thanh 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
49%
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ Kiện 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Follow Shop nhận voucher 100K
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tai nghe 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
giá từ 1.350.000 đ
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Vsmart 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện gaming VicTsing Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
2% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ:  99K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện gaming FANTECH Flagship Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
120K
 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện Supcase Official 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  489K 
 •  Thời gian hiệu lực  5/9 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện KEBETEME Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
70K
 •  Đơn Hàng Từ:  899K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện ZUZG Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện Uncle Bills 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9K
 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện HOCO VIỆT NAM CỬA HÀNG CHÍNH HÃNG 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
40K
 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện Selens Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  1.2 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện BASEUS 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
200K
 •  Đơn Hàng Từ:  4 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  30/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  thiết bị điện tử TP-Link 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2, giảm 5%; Mua 5, giảm 10%
 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3/21 
 •  Ngành hàng áp dụng  JTWEB Smart Life 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
300K
 •  Đơn Hàng Từ:  2.899.000 
 •  Thời gian hiệu lực  30/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện Ntech Electronic 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50%
 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Thành phố điện tử Lazada 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
25K
 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
6K
 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  dụng cụ chăm sóc tóc Ckeyin Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2, giảm 10%
 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  1/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  nhà cửa và đời sống Dreamegg 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
2% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ:  99K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  điện tử YOOBAO Flagship Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
65K
 •  Đơn Hàng Từ:  999K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  máy tạo độ ẩm BUNBEA 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
200K
 •  Đơn Hàng Từ:  2.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  5/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  Gia dụng Magic Korea 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
8% tối đa 7K5
 •  Đơn Hàng Từ:  499K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng SOKANY 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 3, giảm 2%
 •  Đơn Hàng Từ:  Mua 3 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  25/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  máy phun sương Kobi Official Mall 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  999K 
 •  Thời gian hiệu lực  15/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  Similac chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ:  119K 
 •  Thời gian hiệu lực  19/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  tinh dầu Kobi Official Mall 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  499K 
 •  Thời gian hiệu lực  1/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  tinh dầu julyhouse 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  399K 
 •  Thời gian hiệu lực  6/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  Nestle chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  189K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  mẹ và bé 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  30/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  mẹ và bé 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
7000đ
 •  Đơn Hàng Từ:  399K 
 •  Thời gian hiệu lực  17/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  MamyPoko chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  đồ dùng cho bé từ Joer Babu 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  tắm gội mẹ và bé từ Wipro Unza Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  219K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chăm sóc Tóc P&G 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
70K
 •  Đơn Hàng Từ:  659K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Anessa chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Nhận ngay 1 Quà tặng
 •  Đơn Hàng Từ:  299K 
 •  Thời gian hiệu lực  24/04/21 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm Beauty Buffet Vietnam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  28/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Maybelline chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  399K 
 •  Thời gian hiệu lực  4/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  L’Oreal Paris chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  600K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Vichy chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
130K
 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  20/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm Laneige 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm REVLON 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm Kiehl’s 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  249K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Nivea 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  900K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ DHC Việt Nam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ Vedette Chính Hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
101,314₫
 •  Đơn Hàng Từ:  1.350.860 ₫ 
 •  Thời gian hiệu lực  31/7 
 •  Ngành hàng áp dụng  dụng cụ làm đẹp Ubeator 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K khi follow shop
 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  ZA Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
40K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  La Roche-Posay chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  269K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tsubaki chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  350K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Bio-essence Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
5K
 •  Đơn Hàng Từ:  100K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  mật ong rừng Honey Coconut Shop Mua 1, giảm 3%;Mua 2, giảm 6%; Mua 3, giảm 10% 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15K
 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  2/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Romano 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  9/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  Enchanteur Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10K
 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ Unicharm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua trên 70.000 ₫, giảm 25%
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  30/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ CELLIGHT 8 COSMETIC 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ:  219K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Senka chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50%
 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Bách Hoá Lazada 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  gạo Lotus Rice 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2 nhận 1 Quà tặng
 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  31/1 
 •  Ngành hàng áp dụng  đậu phọng Tân Tân 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
5K
 •  Đơn Hàng Từ:  100K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  mật ong rừng Honey Coconut Shop Mua 1, giảm 3%;Mua 2, giảm 6%; Mua 3, giảm 10% 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  359K 
 •  Thời gian hiệu lực  1/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  café An Thái Việt Nam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15K
 •  Đơn Hàng Từ:  299K 
 •  Thời gian hiệu lực  4/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  trà, cafe bách hoá Nhất Phẩm Đường 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  cơm cháy, rong biển YummyDeli 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10K
 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  22/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Light Coffee 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K
 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  2/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  dầu ăn Ranee Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  5/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  bơ đậu phọng, dầu lạc, dầu mè Super Green 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi 10%
 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  6/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K
 •  Đơn Hàng Từ:  600K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang GUMAC 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
75K
 •  Đơn Hàng Từ:  750K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang K-U 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
45K
 •  Đơn Hàng Từ:  600K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/8 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang IELGY Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K
 •  Đơn Hàng Từ:  280K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  giày nữ Sulily 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 3, giảm 5%
 •  Đơn Hàng Từ:  Mua 3 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  Đồng Hồ SKMEI Flagship Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
80K
 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  17/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang LAMER 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
150K
 •  Đơn Hàng Từ:  990K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/5 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang CAMEL International 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  14/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  Supersports Việt Nam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
200K
 •  Đơn Hàng Từ:  1.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K
 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  31/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho Đơn Hàng bất kỳ sử dụng đơn vị vận chuyển Grab, không áp dụng cho sim, thẻ cào, hàng vận chuyển từ nước ngoài, đơn do người bán tự vận chuyển. Chỉ dùng trên ứng dụng Shopee 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30% tối đa 200K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30% tối đa 200K
 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/6 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm 
Click mở mã Lazada
Copy mã bên dưới 👇
citiwkd19
Click kích hoạt mã KÍCH HOẠT!
VN - 1212 - All - Voucher
ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ GIẢM GIÁ
* Mã Độc Quyền, Không nơi nào có
* Số Lượng Mã có hạn
* Được Ưu Tiên Nhận đầu tiên
* Nhận Free không mất tiền mua
MÃ FREESHIP 0H-2H ĐÊM MỖI NGÀY