Tổng Hợp Mã Giảm Giá Shopee Tháng 02/2020

MỤC LỤC

1

Voucher Hot Áp dụng nhiều sản phẩm

 Giảm 20% Tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% Tối đa 30K cho các sản phẩm toàn Shopee thanh toán bằng Airpay 
 •  Mức Giảm: 20% Tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn Shopee

 Giảm 10% 100K (Mã dùng lúc 12h) 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% 100K (Mã dùng lúc 12h) cho các sản phẩm ngành hàng phong cách sống 
 •  Mức Giảm: 10% 100K (Mã dùng lúc 12h)
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Không áp dụng cho sim, sản phẩm thuộc ngành hàng Voucher & Dịch vụ, đơn vận chuyển từ ngước ngoài và đơn do người bán tự vận chuyển, áp dụng cho ngành hàng phong cách sống

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang nam

 Giảm 15K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15K cho các sản phẩm hàng quốc tế 
 •  Mức Giảm: 15K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng quốc tế

 Giảm 30K, 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K, 50K cho các sản phẩm thời trang cho bé 
 •  Mức Giảm: 30K, 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 269K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang cho bé

 Giảm 30K, 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K, 70K cho các sản phẩm mẹ và bé gian hàng KOKOFiT chính hãng 
 •  Mức Giảm: 30K, 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 499K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: mẹ và bé

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm phiên chợ voucher dịch vụ ăn uống, giái trí và du lịch 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 100K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: voucher

 Giảm 7% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 300K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng chính hãng Shopee Mall 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Gia dụng

 Giảm 20K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K cho các sản phẩm nhà cửa và đời sống 
 •  Mức Giảm: 20K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: nhà cửa và đời sống

 Giảm Free Ship 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Free Ship cho các sản phẩm được áp dụng Freeship Xtra 
 •  Mức Giảm: Free Ship
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: *Vào thanh tìm kiếm search Freeship Xtra

 Giảm 20% tối đa 50k xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% tối đa 50k xu cho các sản phẩm thẻ cào, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện và thanh toán dịch vụ tài chính 
 •  Mức Giảm: 20% tối đa 50k xu
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 2 tháng 3
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng tương ứng lần lượt cho thẻ cào, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện và thanh toán dịch vụ tài chính

 Giảm Freeship 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Freeship cho các sản phẩm khi thanh toán bằng Airpay 
 •  Mức Giảm: Freeship
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng tất cả sản phẩm

 Giảm Smart Voucher 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Smart Voucher cho các sản phẩm áp dụng mọi sản phẩm Shopee và mã nạp điện thoại 
 •  Mức Giảm: Smart Voucher
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng tất cả sản phẩm
2

Điện Tử & Công Nghệ

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm Energizer chính hãng 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn Shopee

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm Energizer chính hãng 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn Shopee

 Giảm 1 Triệu tối đa 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 1 Triệu tối đa cho các sản phẩm cực phẩm công nghệ 
 •  Mức Giảm: 1 Triệu tối đa
 •  Đơn Hàng Từ: 0
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: cực phẩm công nghệ

 Giảm 8% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 100K cho các sản phẩm Anker 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 600K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Anker

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm Vietnam Mobile 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Vietnam Mobile

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm Energizer 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Energizer

 Giảm 20% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% tối đa 30K cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử từ Quốc Tế 
 •  Mức Giảm: 20% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử từ Quốc Tế

 Giảm 5% tối đa 500K xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 500K xu cho các sản phẩm hàng điện tử 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 500K xu
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App cho các sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 5% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 300K cho các sản phẩm di động và phụ kiện 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 1.5 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không áp dụng cho các sản phẩm tham gia Flash sale).

 Giảm 5% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 300K cho các sản phẩm di động và phụ kiện 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 2 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không áp dụng cho các sản phẩm tham gia Flash sale).

 Giảm 5% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 100K cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử

 Giảm 6% tối đa 500K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 6% tối đa 500K cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử 
 •  Mức Giảm: 6% tối đa 500K
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử

 Giảm 1 Triệu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 1 Triệu cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử 
 •  Mức Giảm: 1 Triệu
 •  Đơn Hàng Từ: 5 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử

 Giảm 7% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 100K cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử

 Giảm 7% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 100K cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử

 Giảm 5% tối đa 700K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 700K cho các sản phẩm Laptop-Phụ Kiện 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 700K
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Laptop-Phụ Kiện

 Giảm 7% tối đa 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 150K cho các sản phẩm Laptop-Phụ Kiện 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Laptop-Phụ Kiện

 Giảm 7% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 300K cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng trên app cho hàng điện tự Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất. Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng trên app cho hàng điện tự Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất. Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% tối đa 200K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 200K cho các sản phẩm Camera tham gia 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 200K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm Camera tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 300K cho các sản phẩm Camera tham gia 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 1,5 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm Camera tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm hàng phụ kiện điện tử 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng phụ kiện điện tử Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm hàng phụ kiện điện tử 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng phụ kiện điện tử Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm điện thoại Vivo 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: điện thoại Vivo
3

Gia Dụng và Đời Sống

 Giảm 7% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 300K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng chính hãng Shopee Mall 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Gia dụng

 Giảm 9% tối đa 1 TR 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 9% tối đa 1 TR cho các sản phẩm Điện Gia Dụng chính hãng Shopee Mall 
 •  Mức Giảm: 9% tối đa 1 TR
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Gia dụng

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm gia dụng Comet 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 600K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: gia dụng Comet

 Giảm Hoàn 7% xu tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Hoàn 7% xu tối đa 300K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng 
 •  Mức Giảm: Hoàn 7% xu tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không áp dụng cho các sản phẩm tham gia Flash sale).

 Giảm 15% tối đa 25K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 25K cho các sản phẩm Ô tô – Xe máy – Xe đạp 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 25K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Ngành Ô tô – Xe máy – Xe đạp trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 500K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 500K cho các sản phẩm xe máy 
 •  Mức Giảm: 500K
 •  Đơn Hàng Từ: 20 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: xe máy

 Giảm 15k 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15k cho các sản phẩm E-voucher. 
 •  Mức Giảm: 15k
 •  Đơn Hàng Từ: 59K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc E-voucher.
4

Mẹ Và Bé

 Giảm 30K, 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K, 70K cho các sản phẩm mẹ và bé gian hàng KOKOFiT chính hãng 
 •  Mức Giảm: 30K, 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 499K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: mẹ và bé

 Giảm 10% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 70K cho các sản phẩm ưu đãi từ Similac 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 200K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: ưu đãi từ Similac

 Giảm 5% tối đa 40K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 40K cho các sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi) 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 40K
 •  Đơn Hàng Từ: 400K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: mẹ và bé

 Giảm 15K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15K cho các sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi) 
 •  Mức Giảm: 15K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: mẹ và bé

 Giảm 60K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 60K cho các sản phẩm Moony chính hãng 
 •  Mức Giảm: 60K
 •  Đơn Hàng Từ: 649K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Moony chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 25K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 25K cho các sản phẩm MamyPoko chính hãng 
 •  Mức Giảm: 25K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop MamyPoko chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 80K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 80K cho các sản phẩm thuộc shop Enfa chính hãng 
 •  Mức Giảm: 80K
 •  Đơn Hàng Từ: 700K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thuộc shop Enfa chính hãng

 Giảm 35K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 35K cho các sản phẩm thuộc shop Nestle chính hãng 
 •  Mức Giảm: 35K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thuộc shop Nestle chính hãng

 Giảm 20K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K cho các sản phẩm đồ chơi 
 •  Mức Giảm: 20K
 •  Đơn Hàng Từ: 200K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm đồ chơi tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 30K xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K xu cho các sản phẩm thời trang trẻ em 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K xu
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình thuộc Thời Trang Trẻ Em trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% tối đa 15k 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 15k cho các sản phẩm đồ chơi 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 15k
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm đồ chơi tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm nhận voucher tã sữa độc quyền khi đăng ký thành viên mum Club 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 399K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: nhận voucher tã sữa độc quyền khi đăng ký thành viên mum Club
5

Sức Khỏe và Làm Đẹp

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm Xmen 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 180K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Xmen

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm Shope DHC chính hãng 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 299K
 •  Ngày Hết Hạn: 2/3
 •  Ngành hàng áp dụng: Shope DHC chính hãng

 Giảm 20K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K cho các sản phẩm Shope DHC chính hãng 
 •  Mức Giảm: 20K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 2/3
 •  Ngành hàng áp dụng: Shope DHC chính hãng

 Giảm 15%, tối đa 60K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15%, tối đa 60K cho các sản phẩm gian hàng P&G chính hãng trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 15%, tối đa 60K
 •  Đơn Hàng Từ: 199K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: gian hàng P&G chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 50k 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50k cho các sản phẩm Nivea 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50k
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Nivea

 Giảm 12% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 12% tối đa 100K cho các sản phẩm OLay Chính Hãng 
 •  Mức Giảm: 12% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop OLay Chính Hãng trên Ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm Johnson & Johnson 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 199K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Johnson & Johnson

 Giảm 10% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm sức khỏe làm đẹp 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: sức khỏe làm đẹp
6

Sách và Bách Hóa

 Giảm 20K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K cho các sản phẩm nhà sách online 
 •  Mức Giảm: 20K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 27/2
 •  Ngành hàng áp dụng: nhà sách online

 Giảm 25K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 25K cho các sản phẩm Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập 
 •  Mức Giảm: 25K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập
7

Thời Trang và Phụ Kiện

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang nam

 Giảm 15K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15K cho các sản phẩm hàng quốc tế 
 •  Mức Giảm: 15K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng quốc tế

 Giảm 30K, 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K, 50K cho các sản phẩm thời trang cho bé 
 •  Mức Giảm: 30K, 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 269K
 •  Ngày Hết Hạn: 28/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang cho bé

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm Thời Trang Nam. 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 250K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam.

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm Thời Trang Nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam trên App

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 45K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 45K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 45K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 35K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 35K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 35K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm Thời Trang Nam. 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam.

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm Thời Trang Nam. 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam.

 Giảm 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm giày dép nữ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng đối với một số sản phẩm Giày Dép Nữ nhất định.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm giày dép nữ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng đối với một số sản phẩm Giày Dép Nữ nhất định.

 Giảm 14% tối đa 40K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 14% tối đa 40K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 14% tối đa 40K
 •  Đơn Hàng Từ: 350K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam.

 Giảm 15% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 70K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 450K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam.

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam.

 Giảm 100K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K Xu cho các sản phẩm Đồng hồ 
 •  Mức Giảm: 100K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 499K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm Đồng hồ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất
8

Chủ Thẻ Ngân Hàng

 Giảm 20% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% cho các sản phẩm Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3 
 •  Mức Giảm: 20%
 •  Đơn Hàng Từ: 800K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm thẻ Visa Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thẻ Visa Mỗi Thứ 5

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm thẻ Visa Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: thẻ Visa Mỗi Thứ 5

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Standard Chartered, Sacombank, SeAbank, SHB Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 700K
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: Standard Chartered, Sacombank, SeAbank, SHB Mỗi Thứ 5

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm cho thẻ TP Bank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, HSBC ngày thứ 6 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: cho thẻ TP Bank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, HSBC ngày thứ 6

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm cho thẻ HSBC ngày thứ 7, CN 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR2
 •  Ngày Hết Hạn: 29/2
 •  Ngành hàng áp dụng: cho thẻ HSBC ngày thứ 7, CN

Giới Thiệu Về Shopee.vn

SHOPEE là ứng dụng mua bán trực tuyến trên di động hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, hoàn toàn MIỄN PHÍ, AN TOÀN và NHANH CHÓNG. Tại Shopee, người dùng có thể mua sắm tiện lợi, nhanh chóng, có thể mua bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngoài các phương thức thanh toán tiện lợi và giao hàng nhanh chóng, Shopee còn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và thuận tiện.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG SHOPEE

 • Tìm kiếm dễ dàng theo tên Ngành hàng và Thương hiệu
 • Nhận được nhiều ưu đãi độc quyền và thông báo khuyến mãi hàng ngày
 • Mục Gợi ý hôm nay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng người dùng
 • Xem được đánh giá về người bán
 • Nhận được Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn hàng
 • Được bảo vệ quyền lợi 100% với Shopee Đảm Bảo
 • Và còn nhiều hơn thế nữa

Cách nhập mã giảm giá shopee

Xem video clip hướng dẫn

Ví dụ mình sẽ mua hàng gia dụng tại Shopee.vn

Bước 1: Mình sẽ truy cập trang Mã Giảm Giá Shopee tại đây

Bước 2: Tìm Mã Giảm Giá Shopee giành cho hàng gia dụng

Bước 3: Click nút màu xanh lấy mã:

Click Lấy Mã Ngay ở hàng mã giảm giá shopee giành cho Gia Dụng

Bước 4: Copy mã và nó sẽ tự dẫn bạn đến đúng trang sản phẩm cần mua

Bước 5: Click mua hàng đến bước như hình dưới nhập mã

Tới Giỏ hàng Nhập mã giảm giá và tự nó sẽ hiện mức giảm giá cho bạn

Bước 6: Click Mua hàng và nhập thông tin giao hàng như thường lệ là xong

Shopee Xu là gì? Cách để có Shopee Xu

Shopee Xu

Là 1 dạng tiền tệ có thể mua hàng trên trang Shopee cả app và website và nó tương đương giá với 100 Xu bạn có là bằng 100 VNĐ.

Lý do vì sao có shopee xu này có thể hiểu như chương trình khuyến mãi cho khách hàng lần sau mua hàng sẽ được chiết khấu lại dựa vào số tiền đã mua trước đó. Ví dụ bạn mua 1 món hàng 20K thì bạn sẽ được Shopee tặng lại 100 Xu và tích lũy đủ xu bạn có thể mua hàng và thanh toán bằng loại tiền ảo này được luôn.

Lưu ý cho các bạn tích lũy xu này là dùng sau 3 tháng nhé. Vì sau 3 tháng nó sẽ hết hạn và mất đi

Lưu ý khác là 1 ngày bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 10K xu không hơn và có thể nhận không giới hạn.

Làm sao để có Shopee Xu này?

Cách 1: mua hàng và nhận lại Shopee Xu tích lũy đến mức đủ bạn có thể mua 1 món hàng giảm khấu trừ đi 50% giá trị món hàng

Cách 2: nhận Xu mỗi ngày bằng cách truy cập TẠI ĐÂY

đăng nhập nhận xu mỗi ngày (2)

Cách 3: Chia sẻ cho bạn bè mã giời thiệu của bạn

Các bạn vào App Shopee >> đăng nhập >>> và vào phần tài khoản >>> chọn mục giới thiệu bạn bè

giới thiệu bạn bè nhận shopee xu

Với mã này bạn sẽ được 25K xu nếu có 1 tài khoản mới tạo vào mua hàng và sử dụng mã giới thiệu của bạn. Người dùng mã này cũng sẽ được giảm 25K cho món hàng mình mua

Shopee Mall là gì?

Shopee Mall chính thức ra mắt ngày 10/10/2017 là một trang tập hợp tất cả những thương hiệu có uy tín trên thị trường và một nơi để người mua hàng thuận tiện mua sắm và biết được sản phẩm nào thuộc hàng chính hãng và sản phẩm nào từ nhà bán hàng nhỏ lẻ.

shopee mall

Từ đó bạn có thể yên tâm chọn mua hàng không cần phải tìm hiểu sâu về nhà bán hàng vì Shopee Mall sẽ đánh dấu tất cả sản phẩm bằng 1 cái mộc Mall ở mỗi sản phẩm để bạn mua hàng dễ phân biệt

Đối với các sản phẩm Shopee Mall đa phần là hàng chính hãng như Samsung, Xiaomi, Unilever, P&G..

Chính sách vận chuyển mua hàng và đổi trả các sản phẩm Shopee Mall cũng rất tốt vì được đổi trả 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Vì là sản phẩm thuộc thương hiệu TOP thị trường nên thường giá sẽ nhỉnh hơn một chút.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Shopee Mall, độc giả truy cập trang: https://shopee.vn/mall

Chính sách vận chuyển mới trong 4h

Thời gian vừa qua Shopee đang có chương trình khá hay tuy nhiên chỉ giành cho các bạn đang sinh sống và làm việc trong nội thành TPHCM.

Đó là nếu các bạn mua hàng tại TPHCM và shop đó hay sản phẩm đang trong kho tại HCM và thời gian bạn mua hàng là từ 7h- 13h thì bạn sẽ nhận được hàng trong ngày còn sau 13h sẽ nhận được hàng vào sáng hôm sau.

Chương trình này khá hay vì thông thường bạn phải chờ 3-5 ngày mới được hàng

Chi tiết các bạn có thể xem tại đây: https://shopee.vn/m/shopee-4h-hcm

Làm sao để biết khuyến mãi Shopee hôm nay có gì?

Rất dễ dàng để bạn nào theo dõi chương trình khuyến mãi Shopee đó là truy cập: TẠI ĐÂY

theo dõi khuyến mãi shopee

Vào đây Shopee chia ra làm 4 mục chính:

 • Tất cả các chương trình khuyến mãi: mục này tổng hợp đầy đủ khuyến mãi kể cả shop nhỏ hay thương hiệu lớn.
 • Ưu đãi từ Shopee: mục này là chương trình do Shopee tổ chức để hổ trợ người mua hàng và khách hàng Shopee
 • Ưu đãi từ thương hiệu: mục này giành cho các cửa hàng hay thương hiệu uy tín như Samsung, Xiaomi tổ chức thu hút khách hàng mua hàng.
 • Ưu đãi từ đối tác: mục này giành cho khuyến mãi từ đối tác chính của Shopee bao gồm ngân hàng và các tổ chức tài chính và công ty vận chuyển.

Một số mục chính khác cần lưu để mua hàng đúng tại Shopee

Shopee khá tham sau khi tạo ra trang Shopee mall, Shopee Xu khá thành công thì nay còn tạo thêm nhiều trang chuyên mục khác để thu hút các mặt hàng chuyên về một sản phẩm nào đó

Bách hóa chính hãng

Trang này tập hợp tất cả sản phẩm mà bạn hay vào tạp hóa mua như kem đánh răng, nước ngọt bánh kẹo muối đường sữa ….

Sản phẩm ở mục này khá đa dạng có cả mỹ phẩm và các sản phẩm mẹ và bé. Sản phẩm mục này khá đa dạng về ngành hàng nên gọi là bách hóa là vậy.

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Shopee Fashionista

Trang này đầy đủ các sản phẩm thời trang và phụ kiện thời trang cho tín đồ mua sắm nghiện Shopee vì hàng thời trang ở Shopee rất đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau.

Các Shop đa số đều bán hàng thời trang ở Shopee nên nếu bạn mua hàng thời trang thì mục này là giành riêng cho bạn vì mình bảo đảm loại hàng thời trang này cũng có

Không những vậy mục sản phẩm này của Shopee còn cập nhật rất nhanh xu hướng thời trang trong nước và thế giới để bạn kịp mua đúng món hàng thời trang ưng ý

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY