Giảm 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  VOUCHER MỚI LÚC 0/9/12/20H MỖI NGÀY 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng tất cả sản phẩm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 15K

 •  Đơn Hàng Từ:  150K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Sale xả hàng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Hoàn tiền 50k

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Top deal bán chạy 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 80K + 50%

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Sale xả hàng điện tử 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 80K

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  điện gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 20K

 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Thanh toán Momo 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 50% tối đa 10K

 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  YODY CLOTHES 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 9%

 •  Đơn Hàng Từ:  150K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Nhà cửa và xe cộ 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giam 50%

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Xiaomi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 50%

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Coocaa chính Hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 80K

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Samsung Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 50% + Freeship

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  Gia dụng Philips 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 25% tối đa 25K

 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Ưu đãi thanh toán Zalopay 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Freeship 40K

 •  Đơn Hàng Từ:  300K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  LazMall Siêu Sale Tháng 8 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Voucher 10K

 •  Đơn Hàng Từ:  39K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Giành cho sản phẩm Flash Sale 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 10%

 •  Đơn Hàng Từ:  299K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  LazMom 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Mỗi thứ 2 từ Mastercard 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 8%

 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Siêu thị online 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
600K

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  25.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Smartphone Infinix 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2 Giảm 50K

 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  25.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Midea 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
47%

 •  Đơn Hàng Từ:  790K 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  công nghệ 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
43% + Freeship

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Thiết bị Âm Thanh 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
49%

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ Kiện 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Follow Shop nhận voucher 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tai nghe 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tivi 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
giá từ 1.350.000 đ

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Vsmart 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện gaming VicTsing Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
2% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:  99K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện gaming FANTECH Flagship Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
120K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện Supcase Official 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  489K 
 •  Thời gian hiệu lực  5.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện KEBETEME Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
70K

 •  Đơn Hàng Từ:  899K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện ZUZG Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K

 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện Uncle Bills 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9K

 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện HOCO VIỆT NAM CỬA HÀNG CHÍNH HÃNG 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
40K

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện Selens Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K

 •  Đơn Hàng Từ:  1.2 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Phụ kiện BASEUS 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
200K

 •  Đơn Hàng Từ:  4 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thiết bị điện tử TP-Link 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2, giảm 5%; Mua 5, giảm 10%

 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  30/3/21 
 •  Ngành hàng áp dụng  JTWEB Smart Life 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
300K

 •  Đơn Hàng Từ:  2.899.000 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  phụ kiện Ntech Electronic 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50%

 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  Thành phố điện tử Lazada 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
25K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
25K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
6K

 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  dụng cụ chăm sóc tóc Ckeyin Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2, giảm 10%

 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  1.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  nhà cửa và đời sống Dreamegg 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
2% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:  99K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  điện tử YOOBAO Flagship Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
65K

 •  Đơn Hàng Từ:  999K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  máy tạo độ ẩm BUNBEA 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
200K

 •  Đơn Hàng Từ:  2.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  5/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  Gia dụng Magic Korea 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
8% tối đa 7K5

 •  Đơn Hàng Từ:  499K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng SOKANY 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  gia dụng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 3, giảm 2%

 •  Đơn Hàng Từ:  Mua 3 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  25/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  máy phun sương Kobi Official Mall 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K

 •  Đơn Hàng Từ:  999K 
 •  Thời gian hiệu lực  15.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Similac chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  119K 
 •  Thời gian hiệu lực  19.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  tinh dầu Kobi Official Mall 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K

 •  Đơn Hàng Từ:  499K 
 •  Thời gian hiệu lực  1.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  tinh dầu julyhouse 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K

 •  Đơn Hàng Từ:  399K 
 •  Thời gian hiệu lực  6/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  Nestle chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  189K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  mẹ và bé 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  30/4 
 •  Ngành hàng áp dụng  mẹ và bé 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
7000đ

 •  Đơn Hàng Từ:  399K 
 •  Thời gian hiệu lực  17.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  MamyPoko chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  đồ dùng cho bé từ Joer Babu 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  tắm gội mẹ và bé từ Wipro Unza Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K

 •  Đơn Hàng Từ:  219K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chăm sóc Tóc P&G 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
70K

 •  Đơn Hàng Từ:  659K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Anessa chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Nhận ngay 1 Quà tặng

 •  Đơn Hàng Từ:  299K 
 •  Thời gian hiệu lực  24/04/21 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm Beauty Buffet Vietnam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K

 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Maybelline chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Giảm 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  499K 
 •  Thời gian hiệu lực  25.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  L’Oreal Paris chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K

 •  Đơn Hàng Từ:  600K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Vichy chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
130K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  20.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm Laneige 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm REVLON 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  mỹ phẩm Kiehl’s 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  249K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Nivea 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K

 •  Đơn Hàng Từ:  900K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ DHC Việt Nam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K

 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ Vedette Chính Hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
101,314₫

 •  Đơn Hàng Từ:  1.350.860 ₫ 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  dụng cụ làm đẹp Ubeator 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K khi follow shop

 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  Không Giới Hạn 
 •  Ngành hàng áp dụng  ZA Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
40K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  La Roche-Posay chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  269K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Tsubaki chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  350K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Bio-essence Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
5K

 •  Đơn Hàng Từ:  100K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  mật ong rừng Honey Coconut Shop Mua 1, giảm 3%;Mua 2, giảm 6%; Mua 3, giảm 10% 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15K

 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  2.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Romano 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  9/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  Enchanteur Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10K

 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ Unicharm 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua trên 70.000 ₫, giảm 25%

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  sức khỏe làm đẹp từ CELLIGHT 8 COSMETIC 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  219K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Senka chính hãng 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50%

 •  Đơn Hàng Từ:  0 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Bách Hoá Lazada 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  gạo Lotus Rice 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 2 nhận 1 Quà tặng

 •  Đơn Hàng Từ:  mua 2 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  30/1 
 •  Ngành hàng áp dụng  đậu phọng Tân Tân 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
5K

 •  Đơn Hàng Từ:  100K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/3 
 •  Ngành hàng áp dụng  mật ong rừng Honey Coconut Shop Mua 1, giảm 3%;Mua 2, giảm 6%; Mua 3, giảm 10% 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  359K 
 •  Thời gian hiệu lực  1.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  café An Thái Việt Nam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15K

 •  Đơn Hàng Từ:  299K 
 •  Thời gian hiệu lực  4.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  trà, cafe bách hoá Nhất Phẩm Đường 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
15% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  cơm cháy, rong biển YummyDeli 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
10K

 •  Đơn Hàng Từ:  199K 
 •  Thời gian hiệu lực  22.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Light Coffee 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20K

 •  Đơn Hàng Từ:  149K 
 •  Thời gian hiệu lực  2/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  dầu ăn Ranee Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
20% tối đa 300K

 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  5/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  bơ đậu phọng, dầu lạc, dầu mè Super Green 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Khuyến mãi 10%

 •  Đơn Hàng Từ:  200K 
 •  Thời gian hiệu lực  6.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
50K

 •  Đơn Hàng Từ:  600K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang GUMAC 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
75K

 •  Đơn Hàng Từ:  750K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang K-U 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
45K

 •  Đơn Hàng Từ:  600K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang IELGY Official Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
30K

 •  Đơn Hàng Từ:  280K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  giày nữ Sulily 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
Mua 3, giảm 5%

 •  Đơn Hàng Từ:  Mua 3 sản phẩm 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  Đồng Hồ SKMEI Flagship Store 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
80K

 •  Đơn Hàng Từ:  799K 
 •  Thời gian hiệu lực  17.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang LAMER 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
150K

 •  Đơn Hàng Từ:  990K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09 
 •  Ngành hàng áp dụng  thời trang CAMEL International 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
100K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  14/2 
 •  Ngành hàng áp dụng  Supersports Việt Nam 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 2 Giảm 10% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  50K 
 •  Thời gian hiệu lực  28/2/2021 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ Mastercard 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 2 Giảm 30% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:  50K 
 •  Thời gian hiệu lực  29.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ CIMB Bank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 2 Giảm 20% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  29.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ VPBank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 2 Giảm 110K

 •  Đơn Hàng Từ:  1.1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  28/12/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ Shinhan Bank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 3 Giảm 10% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  29/12/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ ACB 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 3 Giảm 50K

 •  Đơn Hàng Từ:  250K 
 •  Thời gian hiệu lực  30/11/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ Vietinbank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 3 Giảm 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  1.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  19/08/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng sản phẩm LazMall thanh toán bằng thẻ HDBank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 3,5 Giảm 50K

 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  17.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ nội địa ATM Napas 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 4,5 Giảm 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  22/11/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ SCB Ngân Hàng Sài Gòn 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 6 Giảm 30% tối đa 120K

 •  Đơn Hàng Từ:  300K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ TPBank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 6 Giảm 10% tối đa 80K

 •  Đơn Hàng Từ:  50K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ Citibank 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 6&7 Giảm 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  1.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ HSBC 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ
9h: Thứ 7&CN Giảm 30% tối đa 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  30.09/2020 
 •  Ngành hàng áp dụng  Áp dụng cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng thẻ Lazada Citi Platinum 
 Ấn nút phải để lưu mã   LƯU MÃ