Tổng Hợp Mã Giảm Giá Shopee Tháng 01/2020

MỤC LỤC

1

Voucher Hot Áp dụng nhiều sản phẩm

 Giảm 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K cho các sản phẩm Freeship từ 50K 
 •  Mức Giảm: 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 17/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho Đơn Hàng bất kỳ

 Giảm 50% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50% cho các sản phẩm trong chương trình giảm theo khung giờ 
 •  Mức Giảm: 50%
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho Đơn Hàng bất kỳ

 Giảm 10% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm Sức khỏe và Sắc đẹp. 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm tại một số gian hàng chính hãng thuộc ngành hàng Sức khỏe & Sắc đẹp trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 12% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 12% tối đa 50K cho các sản phẩm thuộc shop Senka, Tsubaki, ZA trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 12% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 400K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua tại gian hàng chính hãng thuộc shop Senka, Tsubaki, ZA trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 2%, tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 2%, tối đa 100K cho các sản phẩm shop P&G và OLAY chính hãng trên ứng dụng Shopee 
 •  Mức Giảm: 2%, tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 199K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm tại shop P&G và OLAY chính hãng trên ứng dụng Shopee

 Giảm 9% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 9% cho các sản phẩm Pampers chính hãng 
 •  Mức Giảm: 9%
 •  Đơn Hàng Từ: 999K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop Pampers chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 20% Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% Xu cho các sản phẩm thẻ cào, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện và thanh toán dịch vụ tài chính 
 •  Mức Giảm: 20% Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng tương ứng lần lượt cho thẻ cào, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện và thanh toán dịch vụ tài chính
2

Điện Tử & Công Nghệ

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App sản phẩm điện tử tham gia chương trình.

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App sản phẩm điện tử tham gia chương trình.

 Giảm 8% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 8%
 •  Đơn Hàng Từ: 10 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng điện tử Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng trên app cho hàng điện tự Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất. Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 6% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 6% cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 6%
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App cho một số hàng điện tử tham gia chương trình.

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm Camera tham gia 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm Camera tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm Camera tham gia 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm Camera tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm hàng phụ kiện điện tử 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng phụ kiện điện tử Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm Laptop và phụ kiện tham gia chương trình. 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App sản phẩm Laptop và phụ kiện tham gia chương trình.

 Giảm 5% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% cho các sản phẩm Laptop tham gia chương trình. 
 •  Mức Giảm: 5%
 •  Đơn Hàng Từ: 3TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App sản phẩm Laptop tham gia chương trình.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm hàng phụ kiện điện tử 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng phụ kiện điện tử Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm điện thoại Vivo 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: điện thoại Vivo

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm điện thoại Vivo 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 2 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng 1 số điện thoại Vivo tham gia chương trình

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm HP chính hãng 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 5TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng điện tử thương hiệu HP chính hãng
3

Gia Dụng và Đời Sống

 Giảm 10%, tối đa 100k 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10%, tối đa 100k cho các sản phẩm ngành hàng Nhà cửa đời sống trên app Shopee. 
 •  Mức Giảm: 10%, tối đa 100k
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm thuộc ngành hàng Nhà cửa đời sống trên app Shopee.

 Giảm 8% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% cho các sản phẩm hàng gia dụng tham gia chương trình 
 •  Mức Giảm: 8%
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: gia dụng giá chất

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm hàng gia dụng tham gia chương trình 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Top hàng gia dụng bán chạy

 Giảm 7% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% cho các sản phẩm hàng gia dụng tham gia chương trình 
 •  Mức Giảm: 7%
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: hàng gia dụng tham gia chương trình

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Ô tô – Xe máy – Xe đạp 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Ngành Ô tô – Xe máy – Xe đạp trên ứng dụng Shopee.
4

Mẹ Và Bé

 Giảm 9% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 9% cho các sản phẩm Pampers chính hãng 
 •  Mức Giảm: 9%
 •  Đơn Hàng Từ: 999K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop Pampers chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 5% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% cho các sản phẩm mẹ và bé trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi). 
 •  Mức Giảm: 5%
 •  Đơn Hàng Từ: 450K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm mẹ và bé trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi).

 Giảm 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 70K cho các sản phẩm mẹ và bé trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi). 
 •  Mức Giảm: 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm mẹ và bé trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi).
"

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm tã Unicharm chính hãng 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 499K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Bobby, Moony, MamyPoko chính hãng trên ứng dụng Shopee.
"

 Giảm 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 70K cho các sản phẩm Moony chính hãng 
 •  Mức Giảm: 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 749K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Moony chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 25K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 25K cho các sản phẩm MamyPoko chính hãng 
 •  Mức Giảm: 25K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop MamyPoko chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm đồ chơi 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm đồ chơi trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 5% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% cho các sản phẩm Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi) 
 •  Mức Giảm: 5%
 •  Đơn Hàng Từ: 400K
 •  Ngày Hết Hạn: 17/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi)

 Giảm 80K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 80K cho các sản phẩm Enfa chính hãng 
 •  Mức Giảm: 80K
 •  Đơn Hàng Từ: 700K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Enfa chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm sữa Friso 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 1,5 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm Friso trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi).

 Giảm 6% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 6% cho các sản phẩm Pampers chính hãng 
 •  Mức Giảm: 6%
 •  Đơn Hàng Từ: 399K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop Pampers chính hãng trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm nhận voucher tã sữa độc quyền khi đăng ký thành viên mum Club 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 399K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: nhận voucher tã sữa độc quyền khi đăng ký thành viên mum Club
5

Sức Khỏe và Làm Đẹp

 Giảm 10% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm Sức khỏe và Sắc đẹp. 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm tại một số gian hàng chính hãng thuộc ngành hàng Sức khỏe & Sắc đẹp trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 12% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 12% tối đa 50K cho các sản phẩm thuộc shop Senka, Tsubaki, ZA trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 12% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 400K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua tại gian hàng chính hãng thuộc shop Senka, Tsubaki, ZA trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 2%, tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 2%, tối đa 100K cho các sản phẩm shop P&G và OLAY chính hãng trên ứng dụng Shopee 
 •  Mức Giảm: 2%, tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 199K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm tại shop P&G và OLAY chính hãng trên ứng dụng Shopee

 Giảm 120K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 120K cho các sản phẩm Laneige Official Store 
 •  Mức Giảm: 120K
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 17/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Laneige Official Store

 Giảm 10% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 70K cho các sản phẩm Sức khỏe và Sắc đẹp. 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 259K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm tại một số gian hàng chính hãng thuộc ngành hàng Sức khỏe & Sắc đẹp trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm sukinvietnam_officialstore 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 19/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop sukinvietnam_officialstore

 Giảm 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 70K cho các sản phẩm thefaceshop_officialstore 
 •  Mức Giảm: 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 279K
 •  Ngày Hết Hạn: 17/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop thefaceshop_officialstore, clubclio_officialstore, apieuvietnam, beautybox_officialstore

 Giảm 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K cho các sản phẩm L’oreal, Maybelline 
 •  Mức Giảm: 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua tại gian hàng chính hãng thuộc shop L’oreal, Maybelline trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm Vichy chính hãng 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 16/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho Vichy chính hãng

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm La Roche-Posay chính hãng 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 16/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ La Roche-Posay chính hãng

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm innisfreevietnam_officialstore 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 250K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop innisfreevietnam_officialstore

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm OLay Chính Hãng 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 249K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop OLay Chính Hãng trên Ứng dụng Shopee

 Giảm 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30K cho các sản phẩm Sức khỏe và Sắc đẹp. 
 •  Mức Giảm: 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 16/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho 1 số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp.

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Nivea Chính Hãng 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop Nivea Chính Hãng trên Ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm Sức khỏe và Sắc đẹp 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 259K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng cho sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp thuộc shop missha_officialstore; somebymi__officialstore; jayjun_officialstore; age20s_officialstore; huxley_officialstore

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm Durex Chính Hãng 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 250K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop Durex Chính Hãng trên Ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% cho các sản phẩm Rohto, Melano CC, Sunplay, Hada Labo chính hãng 
 •  Mức Giảm: 10%
 •  Đơn Hàng Từ: 299K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua hàng tại gian hàng Rohto, Melano CC, Sunplay, Hada Labo chính hãng trên ứng dụng Shopee.
6

Sách và Bách Hóa

 Giảm 10%, tối đa 40k 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10%, tối đa 40k cho các sản phẩm ngành hàng Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập. 
 •  Mức Giảm: 10%, tối đa 40k
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc ngành hàng Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập.

 Giảm 40K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 40K cho các sản phẩm kinhdo_official 
 •  Mức Giảm: 40K
 •  Đơn Hàng Từ: 250K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm thuộc shop kinhdo_official_store trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Perfetti chính hãng 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 99k
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm Perfetti chính hãng trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15K cho các sản phẩm Neptune tại shop wilmar_official_store 
 •  Mức Giảm: 15K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua sản phẩm Neptune tại shop wilmar_official_store trên ứng dụng Shopee

 Giảm 100% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% cho các sản phẩm Nhà sách online trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 100%
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng khi một số sản phẩm nhất thuộc Nhà sách online trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 100% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% cho các sản phẩm Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập. 
 •  Mức Giảm: 100%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập.
7

Thời Trang và Phụ Kiện

 Giảm 25% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 25% tối đa 100K cho các sản phẩm Giày Dép Nữ và Đồng Hồ nhất định freeship từ 70K 
 •  Mức Giảm: 25% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 200K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng đối với một số sản phẩm Giày Dép Nữ và Đồng Hồ nhất định.

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm giày nữ 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 15/1
 •  Ngành hàng áp dụng: giày nữ

 Giảm 20% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% tối đa 30K cho các sản phẩm Phụ Kiện Nữ 
 •  Mức Giảm: 20% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 14/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho sản phẩm thời trang và phụ kiện nữ chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm giày dép nam.

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm Thời Trang Nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam nhất định

 Giảm 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100K cho các sản phẩm Đồng Hồ 
 •  Mức Giảm: 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 499K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng các sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.

 Giảm 25% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 25% cho các sản phẩm Thời trang trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 25%
 •  Đơn Hàng Từ: 199K
 •  Ngày Hết Hạn: 18/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời trang trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 30% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 30% cho các sản phẩm Lemino chính hãng 
 •  Mức Giảm: 30%
 •  Đơn Hàng Từ: 550K
 •  Ngày Hết Hạn: 19/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm của shop [Lemino chính hãng] trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 100% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% cho các sản phẩm thời trang nữ SABINA trong chương trình trên ứng dụng Shopee 
 •  Mức Giảm: 100%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 19/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng khi mua một số sản phẩm thời trang nữ chọn lọc trong bộ sưu tập đồ thể thao thuộc thương hiệu SABINA trong chương trình trên ứng dụng Shopee

 Giảm 50% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50% cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 50%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang thể thao và du lịch

 Giảm 35K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 35K cho các sản phẩm thời trang nữ 
 •  Mức Giảm: 35K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm thời trang nữ chọn lọc trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Thời Trang Nam. 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam.

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang thể thao và du lịch

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm giày dép nữ 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: giày dép nữ

 Giảm 100% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% cho các sản phẩm Đồng hồ 
 •  Mức Giảm: 100%
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm Đồng hồ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/1
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.
8

Chủ Thẻ Ngân Hàng

 Giảm 20% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% cho các sản phẩm ngành hàng điện tử bằng thẻ tín dụng Standard Chartered 
 •  Mức Giảm: 20%
 •  Đơn Hàng Từ: 2TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/01
 •  Ngành hàng áp dụng: khi thanh toán các sản phẩm thuộc ngành hàng điện tử bằng thẻ tín dụng Standard Chartered

 Giảm 20% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% cho các sản phẩm Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3 
 •  Mức Giảm: 20%
 •  Đơn Hàng Từ: 800K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm thẻ Visa Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: thẻ Visa Mỗi Thứ 5

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm thẻ Visa Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: thẻ Visa Mỗi Thứ 5

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Standard Chartered, Sacombank, SeAbank, SHB Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 700K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: Standard Chartered, Sacombank, SeAbank, SHB Mỗi Thứ 5

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm cho thẻ TP Bank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, HSBC ngày thứ 6 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: cho thẻ TP Bank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, HSBC ngày thứ 6

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm cho thẻ HSBC ngày thứ 7, CN 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR2
 •  Ngày Hết Hạn: 31/12
 •  Ngành hàng áp dụng: cho thẻ HSBC ngày thứ 7, CN

Giới Thiệu Về Shopee.vn

SHOPEE là ứng dụng mua bán trực tuyến trên di động hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, hoàn toàn MIỄN PHÍ, AN TOÀN và NHANH CHÓNG. Tại Shopee, người dùng có thể mua sắm tiện lợi, nhanh chóng, có thể mua bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngoài các phương thức thanh toán tiện lợi và giao hàng nhanh chóng, Shopee còn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và thuận tiện.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG SHOPEE

 • Tìm kiếm dễ dàng theo tên Ngành hàng và Thương hiệu
 • Nhận được nhiều ưu đãi độc quyền và thông báo khuyến mãi hàng ngày
 • Mục Gợi ý hôm nay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng người dùng
 • Xem được đánh giá về người bán
 • Nhận được Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn hàng
 • Được bảo vệ quyền lợi 100% với Shopee Đảm Bảo
 • Và còn nhiều hơn thế nữa

Cách nhập mã giảm giá shopee

Xem video clip hướng dẫn

Ví dụ mình sẽ mua hàng gia dụng tại Shopee.vn

Bước 1: Mình sẽ truy cập trang Mã Giảm Giá Shopee tại đây

Bước 2: Tìm Mã Giảm Giá Shopee giành cho hàng gia dụng

Bước 3: Click nút màu xanh lấy mã:

Click Lấy Mã Ngay ở hàng mã giảm giá shopee giành cho Gia Dụng

Bước 4: Copy mã và nó sẽ tự dẫn bạn đến đúng trang sản phẩm cần mua

Bước 5: Click mua hàng đến bước như hình dưới nhập mã

Tới Giỏ hàng Nhập mã giảm giá và tự nó sẽ hiện mức giảm giá cho bạn

Bước 6: Click Mua hàng và nhập thông tin giao hàng như thường lệ là xong

Shopee Xu là gì? Cách để có Shopee Xu

Shopee Xu

Là 1 dạng tiền tệ có thể mua hàng trên trang Shopee cả app và website và nó tương đương giá với 100 Xu bạn có là bằng 100 VNĐ.

Lý do vì sao có shopee xu này có thể hiểu như chương trình khuyến mãi cho khách hàng lần sau mua hàng sẽ được chiết khấu lại dựa vào số tiền đã mua trước đó. Ví dụ bạn mua 1 món hàng 20K thì bạn sẽ được Shopee tặng lại 100 Xu và tích lũy đủ xu bạn có thể mua hàng và thanh toán bằng loại tiền ảo này được luôn.

Lưu ý cho các bạn tích lũy xu này là dùng sau 3 tháng nhé. Vì sau 3 tháng nó sẽ hết hạn và mất đi

Lưu ý khác là 1 ngày bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 10K xu không hơn và có thể nhận không giới hạn.

Làm sao để có Shopee Xu này?

Cách 1: mua hàng và nhận lại Shopee Xu tích lũy đến mức đủ bạn có thể mua 1 món hàng giảm khấu trừ đi 50% giá trị món hàng

Cách 2: nhận Xu mỗi ngày bằng cách truy cập TẠI ĐÂY

đăng nhập nhận xu mỗi ngày (2)

Cách 3: Chia sẻ cho bạn bè mã giời thiệu của bạn

Các bạn vào App Shopee >> đăng nhập >>> và vào phần tài khoản >>> chọn mục giới thiệu bạn bè

giới thiệu bạn bè nhận shopee xu

Với mã này bạn sẽ được 25K xu nếu có 1 tài khoản mới tạo vào mua hàng và sử dụng mã giới thiệu của bạn. Người dùng mã này cũng sẽ được giảm 25K cho món hàng mình mua

Shopee Mall là gì?

Shopee Mall chính thức ra mắt ngày 10/10/2017 là một trang tập hợp tất cả những thương hiệu có uy tín trên thị trường và một nơi để người mua hàng thuận tiện mua sắm và biết được sản phẩm nào thuộc hàng chính hãng và sản phẩm nào từ nhà bán hàng nhỏ lẻ.

shopee mall

Từ đó bạn có thể yên tâm chọn mua hàng không cần phải tìm hiểu sâu về nhà bán hàng vì Shopee Mall sẽ đánh dấu tất cả sản phẩm bằng 1 cái mộc Mall ở mỗi sản phẩm để bạn mua hàng dễ phân biệt

Đối với các sản phẩm Shopee Mall đa phần là hàng chính hãng như Samsung, Xiaomi, Unilever, P&G..

Chính sách vận chuyển mua hàng và đổi trả các sản phẩm Shopee Mall cũng rất tốt vì được đổi trả 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Vì là sản phẩm thuộc thương hiệu TOP thị trường nên thường giá sẽ nhỉnh hơn một chút.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Shopee Mall, độc giả truy cập trang: https://shopee.vn/mall

Chính sách vận chuyển mới trong 4h

Thời gian vừa qua Shopee đang có chương trình khá hay tuy nhiên chỉ giành cho các bạn đang sinh sống và làm việc trong nội thành TPHCM.

Đó là nếu các bạn mua hàng tại TPHCM và shop đó hay sản phẩm đang trong kho tại HCM và thời gian bạn mua hàng là từ 7h- 13h thì bạn sẽ nhận được hàng trong ngày còn sau 13h sẽ nhận được hàng vào sáng hôm sau.

Chương trình này khá hay vì thông thường bạn phải chờ 3-5 ngày mới được hàng

Chi tiết các bạn có thể xem tại đây: https://shopee.vn/m/shopee-4h-hcm

Làm sao để biết khuyến mãi Shopee hôm nay có gì?

Rất dễ dàng để bạn nào theo dõi chương trình khuyến mãi Shopee đó là truy cập: TẠI ĐÂY

theo dõi khuyến mãi shopee

Vào đây Shopee chia ra làm 4 mục chính:

 • Tất cả các chương trình khuyến mãi: mục này tổng hợp đầy đủ khuyến mãi kể cả shop nhỏ hay thương hiệu lớn.
 • Ưu đãi từ Shopee: mục này là chương trình do Shopee tổ chức để hổ trợ người mua hàng và khách hàng Shopee
 • Ưu đãi từ thương hiệu: mục này giành cho các cửa hàng hay thương hiệu uy tín như Samsung, Xiaomi tổ chức thu hút khách hàng mua hàng.
 • Ưu đãi từ đối tác: mục này giành cho khuyến mãi từ đối tác chính của Shopee bao gồm ngân hàng và các tổ chức tài chính và công ty vận chuyển.

Một số mục chính khác cần lưu để mua hàng đúng tại Shopee

Shopee khá tham sau khi tạo ra trang Shopee mall, Shopee Xu khá thành công thì nay còn tạo thêm nhiều trang chuyên mục khác để thu hút các mặt hàng chuyên về một sản phẩm nào đó

Bách hóa chính hãng

Trang này tập hợp tất cả sản phẩm mà bạn hay vào tạp hóa mua như kem đánh răng, nước ngọt bánh kẹo muối đường sữa ….

Sản phẩm ở mục này khá đa dạng có cả mỹ phẩm và các sản phẩm mẹ và bé. Sản phẩm mục này khá đa dạng về ngành hàng nên gọi là bách hóa là vậy.

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Shopee Fashionista

Trang này đầy đủ các sản phẩm thời trang và phụ kiện thời trang cho tín đồ mua sắm nghiện Shopee vì hàng thời trang ở Shopee rất đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau.

Các Shop đa số đều bán hàng thời trang ở Shopee nên nếu bạn mua hàng thời trang thì mục này là giành riêng cho bạn vì mình bảo đảm loại hàng thời trang này cũng có

Không những vậy mục sản phẩm này của Shopee còn cập nhật rất nhanh xu hướng thời trang trong nước và thế giới để bạn kịp mua đúng món hàng thời trang ưng ý

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY