Tổng Hợp Mã Giảm Giá Shopee Tháng 07/2020

MỤC LỤC

1

Voucher Hot Áp dụng nhiều sản phẩm

 Giảm 10% tối đa 100K {lúc 0h} 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 100K {lúc 0h} cho các sản phẩm Khung giờ săn sale toàn sàn Shopee 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 100K {lúc 0h}
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn sàn Shopee

 Giảm 50% tối đa 50K {lúc 0h} 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50% tối đa 50K {lúc 0h} cho các sản phẩm Khung giờ săn sale toàn sàn Shopee 
 •  Mức Giảm: 50% tối đa 50K {lúc 0h}
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn sàn Shopee

 Giảm 12% tối đa 100K {lúc 0h} 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 12% tối đa 100K {lúc 0h} cho các sản phẩm Khung giờ săn sale toàn sàn Shopee 
 •  Mức Giảm: 12% tối đa 100K {lúc 0h}
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn sàn Shopee

 Giảm 10% tối đa 30K {lúc 0h} 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K {lúc 0h} cho các sản phẩm Khung giờ săn sale toàn sàn Shopee 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K {lúc 0h}
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn sàn Shopee

 Giảm 100% tối đa 77K {lúc 12h} 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% tối đa 77K {lúc 12h} cho các sản phẩm Khung giờ săn sale toàn sàn Shopee 
 •  Mức Giảm: 100% tối đa 77K {lúc 12h}
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn sàn Shopee

 Giảm 77K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 77K cho các sản phẩm Săn deal flashsale 0h. Săn voucher 77k lúc 12h, Săn ưu đãi thương hiệu lúc 21h 
 •  Mức Giảm: 77K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 7/7
 •  Ngành hàng áp dụng: toàn sàn Shopee

 Giảm 77K mã back 12h 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 77K mã back 12h cho các sản phẩm săn mã 12h trưa mỗi ngày hàng quốc tế 
 •  Mức Giảm: 77K mã back 12h
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Hàng Quốc Tế

 Giảm 77K mã back 12h 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 77K mã back 12h cho các sản phẩm săn mã 12h trưa mỗi ngày hàng công nghệ 
 •  Mức Giảm: 77K mã back 12h
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: công nghệ

 Giảm 77K mã back 12h 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 77K mã back 12h cho các sản phẩm săn mã 12h trưa mỗi ngày hàng tiêu dùng 
 •  Mức Giảm: 77K mã back 12h
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 6/7
 •  Ngành hàng áp dụng: tiêu dùng

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Hàng Quốc Tế

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Hàng Quốc Tế

 Giảm Flash Sale 90% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Flash Sale 90% cho các sản phẩm Flash Sale Hàng Ngày Khung giờ 0H-9H-12H-15H… làm mới 1 lần 
 •  Mức Giảm: Flash Sale 90%
 •  Đơn Hàng Từ: 0
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: trên trang khuyến mãi

 Giảm Smart Voucher 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Smart Voucher cho các sản phẩm áp dụng mọi sản phẩm Shopee và mã nạp điện thoại 
 •  Mức Giảm: Smart Voucher
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng tất cả sản phẩm

 Giảm 20% tối đa 30k xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% tối đa 30k xu cho các sản phẩm thẻ cào, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện và thanh toán dịch vụ tài chính 
 •  Mức Giảm: 20% tối đa 30k xu
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng tương ứng lần lượt cho thẻ cào, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện và thanh toán dịch vụ tài chính
2

Điện Tử & Công Nghệ

 Giảm Voucher Công Nghệ 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Voucher Công Nghệ cho các sản phẩm Sale điện tử bão Voucher 
 •  Mức Giảm: Voucher Công Nghệ
 •  Đơn Hàng Từ: 0
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Điện Tử

 Giảm 3% tối đa 1 triệu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 3% tối đa 1 triệu cho các sản phẩm Mã áp dụng trên App cho các sản phẩm điện tử tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt. 
 •  Mức Giảm: 3% tối đa 1 triệu
 •  Đơn Hàng Từ: 10 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Điện Tử

 Giảm 5% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 70K cho các sản phẩm Mã áp dụng trên App cho các sản phẩm điện tử tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt. 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Điện Tử

 Giảm 7% tối đa 200K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 200K cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 200K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Thiết Bị Điện Tử

 Giảm 8% tối đa 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 150K cho các sản phẩm Mã áp dụng trên App cho 1 số sản phẩm Camera, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt. 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Camera

 Giảm 6% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 6% tối đa 300K cho các sản phẩm sản phẩm điện tử 
 •  Mức Giảm: 6% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 1.5 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: áp dụng trên app cho hàng điện tự Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất. Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 300K cho các sản phẩm Camera tham gia 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm Camera tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.

 Giảm 7% tối đa 500K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 7% tối đa 500K cho các sản phẩm Camera tham gia 
 •  Mức Giảm: 7% tối đa 500K
 •  Đơn Hàng Từ: 1,2 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm Camera tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt.
3

Gia Dụng và Đời Sống

 Giảm 20K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K cho các sản phẩm Ô tô – Xe máy – Xe đạp 
 •  Mức Giảm: 20K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Ngành Ô tô – Xe máy – Xe đạp trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 20K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K cho các sản phẩm nhà cửa và đời sống 
 •  Mức Giảm: 20K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: nhà cửa và đời sống

 Giảm 8% tối đa 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 150K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không áp dụng cho các sản phẩm tham gia Flash sale).

 Giảm Hoàn 7% xu tối đa 1.5TR 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Hoàn 7% xu tối đa 1.5TR cho các sản phẩm Điện Gia Dụng 
 •  Mức Giảm: Hoàn 7% xu tối đa 1.5TR
 •  Đơn Hàng Từ: 3 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không áp dụng cho các sản phẩm tham gia Flash sale).

 Giảm Hoàn 5% xu tối đa 300K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm Hoàn 5% xu tối đa 300K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng 
 •  Mức Giảm: Hoàn 5% xu tối đa 300K
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình (không áp dụng cho các sản phẩm tham gia Flash sale).

 Giảm 15% tối đa 25K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 25K cho các sản phẩm Ô tô – Xe máy – Xe đạp 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 25K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Ngành Ô tô – Xe máy – Xe đạp trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15k 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15k cho các sản phẩm E-voucher. 
 •  Mức Giảm: 15k
 •  Đơn Hàng Từ: 59K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc E-voucher.
4

Mẹ Và Bé

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm Áp dụng cho một số sản phẩm Thời Trang Trẻ Em chính hãng tham gia chương trình. 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: thời trang cho bé

 Giảm 6% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 6% tối đa 50K cho các sản phẩm sữa Friso 
 •  Mức Giảm: 6% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 450K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm Friso trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi).

 Giảm 5% tối đa 40K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 5% tối đa 40K cho các sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi) 
 •  Mức Giảm: 5% tối đa 40K
 •  Đơn Hàng Từ: 400K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: mẹ và bé

 Giảm 100% tối đa 20K xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% tối đa 20K xu cho các sản phẩm Áp dụng khi mua một số sản phẩm đồ chơi trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 100% tối đa 20K xu
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng khi mua một số sản phẩm đồ chơi tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 100K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 100K cho các sản phẩm Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Đồ chơi trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 100K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: đồ chơi

 Giảm 15K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15K cho các sản phẩm Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Đồ chơi trên ứng dụng Shopee. 
 •  Mức Giảm: 15K
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: đồ chơi
5

Sức Khỏe và Làm Đẹp

 Giảm 12% tối đa 60K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 12% tối đa 60K cho các sản phẩm sức khoẻ và làm đẹp 
 •  Mức Giảm: 12% tối đa 60K
 •  Đơn Hàng Từ: 250K
 •  Ngày Hết Hạn: 2/7
 •  Ngành hàng áp dụng: sức khoẻ và làm đẹp

 Giảm 8% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 70K cho các sản phẩm sức khoẻ và làm đẹp 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 350K
 •  Ngày Hết Hạn: 2/7
 •  Ngành hàng áp dụng: sức khoẻ và làm đẹp

 Giảm 12% tối đa 60K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 12% tối đa 60K cho các sản phẩm Laneige x Mamonde chính hãng  
 •  Mức Giảm: 12% tối đa 60K
 •  Đơn Hàng Từ: 350K
 •  Ngày Hết Hạn: 2/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Maybelline chính hãng
6

Sách và Bách Hóa

 Giảm 8% tối đa 25K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 25K cho các sản phẩm Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 25K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập

 Giảm 100% tối đa 20K xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 100% tối đa 20K xu cho các sản phẩm sách online 
 •  Mức Giảm: 100% tối đa 20K xu
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: sách online

 Giảm 8% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 70K cho các sản phẩm bách hoá online 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: bách hoá online

 Giảm 8% tối đa 70K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 8% tối đa 70K cho các sản phẩm thú cưng 
 •  Mức Giảm: 8% tối đa 70K
 •  Đơn Hàng Từ: 300K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: thú cưng
7

Thời Trang và Phụ Kiện

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm Thời trang – Phụ Kiện nữ 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Thời trang – Phụ Kiện nữ

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm Thời trang – Phụ Kiện nữ 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Thời trang – Phụ Kiện nữ

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm giày dép nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho một số sản phẩm giày dép nam tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 10% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm Thời Trang Nam 
 •  Mức Giảm: 10% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam trên App

 Giảm 15% tối đa 45K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 45K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 45K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 35K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 35K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 35K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm thời trang nam 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nam chọn lọc trên ứng dụng Shopee

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 50K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 150K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 50K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 30K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 30K
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1 Triệu
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 15% tối đa 35K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% tối đa 35K cho các sản phẩm thời trang thể thao và du lịch 
 •  Mức Giảm: 15% tối đa 35K
 •  Đơn Hàng Từ: 100K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm giày dép nữ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng đối với một số sản phẩm Giày Dép Nữ nhất định.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm giày dép nữ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 99K
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng đối với một số sản phẩm Giày Dép Nữ nhất định.

 Giảm 20K Xu 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20K Xu cho các sản phẩm Đồng hồ 
 •  Mức Giảm: 20K Xu
 •  Đơn Hàng Từ: 
 •  Ngày Hết Hạn: 31/7
 •  Ngành hàng áp dụng: Áp dụng sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất
8

Chủ Thẻ Ngân Hàng

 Giảm 20% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 20% cho các sản phẩm Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3 
 •  Mức Giảm: 20%
 •  Đơn Hàng Từ: 800K
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm thẻ Visa Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: thẻ Visa Mỗi Thứ 5

 Giảm 50K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 50K cho các sản phẩm thẻ Visa Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 50K
 •  Đơn Hàng Từ: 500K
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: thẻ Visa Mỗi Thứ 5

 Giảm 15% 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 15% cho các sản phẩm Standard Chartered, Sacombank, SeAbank, SHB Mỗi Thứ 5 
 •  Mức Giảm: 15%
 •  Đơn Hàng Từ: 700K
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: Standard Chartered, Sacombank, SeAbank, SHB Mỗi Thứ 5

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm cho thẻ TP Bank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, HSBC ngày thứ 6 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: cho thẻ TP Bank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, HSBC ngày thứ 6

 Giảm 150K 

 Mã Giảm Giá Shopee Giảm 150K cho các sản phẩm cho thẻ HSBC ngày thứ 7, CN 
 •  Mức Giảm: 150K
 •  Đơn Hàng Từ: 1TR2
 •  Ngày Hết Hạn: 0
 •  Ngành hàng áp dụng: cho thẻ HSBC ngày thứ 7, CN

Giới Thiệu Về Shopee.vn

SHOPEE là ứng dụng mua bán trực tuyến trên di động hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, hoàn toàn MIỄN PHÍ, AN TOÀN và NHANH CHÓNG. Tại Shopee, người dùng có thể mua sắm tiện lợi, nhanh chóng, có thể mua bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngoài các phương thức thanh toán tiện lợi và giao hàng nhanh chóng, Shopee còn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và thuận tiện.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG SHOPEE

 • Tìm kiếm dễ dàng theo tên Ngành hàng và Thương hiệu
 • Nhận được nhiều ưu đãi độc quyền và thông báo khuyến mãi hàng ngày
 • Mục Gợi ý hôm nay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng người dùng
 • Xem được đánh giá về người bán
 • Nhận được Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn hàng
 • Được bảo vệ quyền lợi 100% với Shopee Đảm Bảo
 • Và còn nhiều hơn thế nữa

Cách nhập mã giảm giá shopee

Xem video clip hướng dẫn

Ví dụ mình sẽ mua hàng gia dụng tại Shopee.vn

Bước 1: Mình sẽ truy cập trang Mã Giảm Giá Shopee tại đây

Bước 2: Tìm Mã Giảm Giá Shopee giành cho hàng gia dụng

Bước 3: Click nút màu xanh lấy mã:

Click Lấy Mã Ngay ở hàng mã giảm giá shopee giành cho Gia Dụng

Bước 4: Copy mã và nó sẽ tự dẫn bạn đến đúng trang sản phẩm cần mua

Bước 5: Click mua hàng đến bước như hình dưới nhập mã

Tới Giỏ hàng Nhập mã giảm giá và tự nó sẽ hiện mức giảm giá cho bạn

Bước 6: Click Mua hàng và nhập thông tin giao hàng như thường lệ là xong

Shopee Xu là gì? Cách để có Shopee Xu

Shopee Xu

Là 1 dạng tiền tệ có thể mua hàng trên trang Shopee cả app và website và nó tương đương giá với 100 Xu bạn có là bằng 100 VNĐ.

Lý do vì sao có shopee xu này có thể hiểu như chương trình khuyến mãi cho khách hàng lần sau mua hàng sẽ được chiết khấu lại dựa vào số tiền đã mua trước đó. Ví dụ bạn mua 1 món hàng 20K thì bạn sẽ được Shopee tặng lại 100 Xu và tích lũy đủ xu bạn có thể mua hàng và thanh toán bằng loại tiền ảo này được luôn.

Lưu ý cho các bạn tích lũy xu này là dùng sau 3 tháng nhé. Vì sau 3 tháng nó sẽ hết hạn và mất đi

Lưu ý khác là 1 ngày bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 10K xu không hơn và có thể nhận không giới hạn.

Làm sao để có Shopee Xu này?

Cách 1: mua hàng và nhận lại Shopee Xu tích lũy đến mức đủ bạn có thể mua 1 món hàng giảm khấu trừ đi 50% giá trị món hàng

Cách 2: nhận Xu mỗi ngày bằng cách truy cập TẠI ĐÂY

đăng nhập nhận xu mỗi ngày (2)

Cách 3: Chia sẻ cho bạn bè mã giời thiệu của bạn

Các bạn vào App Shopee >> đăng nhập >>> và vào phần tài khoản >>> chọn mục giới thiệu bạn bè

giới thiệu bạn bè nhận shopee xu

Với mã này bạn sẽ được 25K xu nếu có 1 tài khoản mới tạo vào mua hàng và sử dụng mã giới thiệu của bạn. Người dùng mã này cũng sẽ được giảm 25K cho món hàng mình mua

Shopee Mall là gì?

Shopee Mall chính thức ra mắt ngày 10/10/2017 là một trang tập hợp tất cả những thương hiệu có uy tín trên thị trường và một nơi để người mua hàng thuận tiện mua sắm và biết được sản phẩm nào thuộc hàng chính hãng và sản phẩm nào từ nhà bán hàng nhỏ lẻ.

shopee mall

Từ đó bạn có thể yên tâm chọn mua hàng không cần phải tìm hiểu sâu về nhà bán hàng vì Shopee Mall sẽ đánh dấu tất cả sản phẩm bằng 1 cái mộc Mall ở mỗi sản phẩm để bạn mua hàng dễ phân biệt

Đối với các sản phẩm Shopee Mall đa phần là hàng chính hãng như Samsung, Xiaomi, Unilever, P&G..

Chính sách vận chuyển mua hàng và đổi trả các sản phẩm Shopee Mall cũng rất tốt vì được đổi trả 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Vì là sản phẩm thuộc thương hiệu TOP thị trường nên thường giá sẽ nhỉnh hơn một chút.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Shopee Mall, độc giả truy cập trang: https://shopee.vn/mall

Chính sách vận chuyển mới trong 4h

Thời gian vừa qua Shopee đang có chương trình khá hay tuy nhiên chỉ giành cho các bạn đang sinh sống và làm việc trong nội thành TPHCM.

Đó là nếu các bạn mua hàng tại TPHCM và shop đó hay sản phẩm đang trong kho tại HCM và thời gian bạn mua hàng là từ 7h- 13h thì bạn sẽ nhận được hàng trong ngày còn sau 13h sẽ nhận được hàng vào sáng hôm sau.

Chương trình này khá hay vì thông thường bạn phải chờ 3-5 ngày mới được hàng

Chi tiết các bạn có thể xem tại đây: https://shopee.vn/m/shopee-4h-hcm

Làm sao để biết khuyến mãi Shopee hôm nay có gì?

Rất dễ dàng để bạn nào theo dõi chương trình khuyến mãi Shopee đó là truy cập: TẠI ĐÂY

theo dõi khuyến mãi shopee

Vào đây Shopee chia ra làm 4 mục chính:

 • Tất cả các chương trình khuyến mãi: mục này tổng hợp đầy đủ khuyến mãi kể cả shop nhỏ hay thương hiệu lớn.
 • Ưu đãi từ Shopee: mục này là chương trình do Shopee tổ chức để hổ trợ người mua hàng và khách hàng Shopee
 • Ưu đãi từ thương hiệu: mục này giành cho các cửa hàng hay thương hiệu uy tín như Samsung, Xiaomi tổ chức thu hút khách hàng mua hàng.
 • Ưu đãi từ đối tác: mục này giành cho khuyến mãi từ đối tác chính của Shopee bao gồm ngân hàng và các tổ chức tài chính và công ty vận chuyển.

Một số mục chính khác cần lưu để mua hàng đúng tại Shopee

Shopee khá tham sau khi tạo ra trang Shopee mall, Shopee Xu khá thành công thì nay còn tạo thêm nhiều trang chuyên mục khác để thu hút các mặt hàng chuyên về một sản phẩm nào đó

Bách hóa chính hãng

Trang này tập hợp tất cả sản phẩm mà bạn hay vào tạp hóa mua như kem đánh răng, nước ngọt bánh kẹo muối đường sữa ….

Sản phẩm ở mục này khá đa dạng có cả mỹ phẩm và các sản phẩm mẹ và bé. Sản phẩm mục này khá đa dạng về ngành hàng nên gọi là bách hóa là vậy.

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Shopee Fashionista

Trang này đầy đủ các sản phẩm thời trang và phụ kiện thời trang cho tín đồ mua sắm nghiện Shopee vì hàng thời trang ở Shopee rất đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau.

Các Shop đa số đều bán hàng thời trang ở Shopee nên nếu bạn mua hàng thời trang thì mục này là giành riêng cho bạn vì mình bảo đảm loại hàng thời trang này cũng có

Không những vậy mục sản phẩm này của Shopee còn cập nhật rất nhanh xu hướng thời trang trong nước và thế giới để bạn kịp mua đúng món hàng thời trang ưng ý

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY