Tổng Hợp Mã Giảm Giá Shopee Tháng 3/2021

Mã Khung GiờShopee MallFreeship ExtraDeal Hot 1K
🔥 MÃ & DEAL HOT🌐 HÀNG QUỐC TẾ⏱ MÃ THEO KHUNG GIỜ🎫 E-VOUCHER📳 ĐIỆN TỬ & CÔNG NGHỆ🏠 GIA DỤNG & ĐỜI SỐNG🍼 MẸ & BÉ💄 SỨC KHOẺ & LÀM ĐẸP📖 SÁCH VÀ VPP🛒 BÁCH HOÁ & TIÊU DÙNG👗 THỜI TRANG & PHỤ KIỆN🏧 ƯU ĐÃI ĐỐI TÁC🚛 LỊCH FREESHIP
8% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCB80K0115
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h 50% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   199K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Toàn ngành hàng Shopee 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
151HUNT9H
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h 50% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Toàn ngành hàng Shopee 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
151HUNT12H
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBL21000115
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
0h 10% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   19.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc Phong Cách Đời Sống. 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFESMCJAN3
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h Voucher Freeship tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng  9h,21h mở mã mỗi ngày trên banner 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
8% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCB80K0115
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   400K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra ngành hàng đời sống 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBLS141701
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra ngành hàng tiêu dùng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBFM141701
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   400K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra ngành hàng thời trang 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBFA141701
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12% tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sản phẩm hoàn Xu Xtra ngành hàng điện tử và công nghệ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBEL141701
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
0h 15% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   120K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Hàng Quốc tế 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CBM0701
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
0h hoàn tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Hàng Quốc tế 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CBMA1401
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h hoàn tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   14.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Hàng Quốc tế 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CBMB1401
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h 50% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   199K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Toàn ngành hàng Shopee 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
151HUNT9H
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h 50% tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Hoàn xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBL2500115
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h hoàn 100% tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Mã điện tử thêm lượt 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCASHTET1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h hoàn 20% tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Canh mã back lượt hàng điện tử và công nghệ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCASH88K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h 20% tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   250K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   đời sống hoàn xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFEXU88K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h hoàn 20% tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   199K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   5 ngành hàng tiêu dùng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
FMCG88K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h 50% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Toàn ngành hàng Shopee 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
151HUNT12H
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:   40K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Mã điện tử thêm lượt 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCASHTET1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:   40K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Mã điện tử thêm lượt 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCASHTET2
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h 50% tối đa 20K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   đời sống hoàn xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFEXU20K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h 50% tối đa 20K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   đời sống hoàn xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFEOFF20K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12h 50% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   5 ngành hàng tiêu dùng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
FMCG30K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
50% tối đa 40K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   27.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Ưu đãi Nowfood 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
DEALDINHHCM
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 20K

 •  Đơn Hàng Từ:   69K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   E-voucher Deal gần bạn 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LSJAN20
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 15K

 •  Đơn Hàng Từ:   59K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   E-voucher Deal gần bạn 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LSJAN15
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm đến 50%

 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Ưu đãi từ Voucher, dịch vụ, ăn uống giải trí 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
9h: Hoàn xu 20%, tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   09.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Canh mã back lượt hàng điện tử và công nghệ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCASH88K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 5 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   28.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Samsung Store 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELSSHT21
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 2 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   28.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Samsung Store 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELSSS21PB
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 3 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   28.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Samsung Store 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELSSS21P
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 2 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   28.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Samsung thanh toán qua Airpay 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
APSSS21
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
6% tối đa 300K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   26.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Tử 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCOIN300
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 5% tối đa 1 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:   2 Triệu 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Tử 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELMSCOIN01
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 8% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Tử 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELMSCOIN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
8% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Tử Shop Mall 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELMALLCOIN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 7% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   26.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Tử Freeship xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELFSS1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
100% tối đa 10K

 •  Đơn Hàng Từ:   20K 
 •  Thời gian hết hạn:   26.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   1 số sản phẩm điện tử tham gia Flash Sale 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELFLASH1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 7% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   26.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Laptop-Phụ Kiện 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCCB1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
8% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Camera 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCAJAN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
7% tối đa 1 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:   2 Triệu 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Camera 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELCACOIN1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 100K Xu

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   12.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   4 Ngành hàng đời sống Mum Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFESMCJAN2
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h: 20%, tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   250K 
 •  Thời gian hết hạn:   11.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   đời sống hoàn xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFEXU88K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% Hoàn xu 20K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Ô tô – Xe máy – Xe đạp 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
AU0101
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
100%, tối đa 20K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   nhà cửa và đời sống 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
HLXU01
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
200K

 •  Đơn Hàng Từ:   999K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   nhà cửa và đời sống 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
HLTETSALE
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
100%, tối đa 20K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   4 Ngành hàng đời sống 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFEXUJAN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 1 Triệu

 •  Đơn Hàng Từ:   2 Triệu 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Gia Dụng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELHACOIN1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
8% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Điện Gia Dụng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
ELHAXU1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
9h Hoàn xu 20% tối đa 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   199K 
 •  Thời gian hết hạn:   11.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   5 ngành hàng tiêu dùng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
FMCG88K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
8% tối đa 60K

 •  Đơn Hàng Từ:   599K 
 •  Thời gian hết hạn:   12.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:    5 ngành hàng tiêu dùng Mum Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
FMCGMEXJAN2
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   350K 
 •  Thời gian hết hạn:   12.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   mẹ và bé Mub Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MKBCM2
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Hoàn xu 10%, tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   12.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   4 ngành hàng đời sống Mum Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
LIFESMCJAN2
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   250K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Mẹ và bé 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MKBCT1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Tối đa 20K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng khi mua một số sản phẩm đồ chơi tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee. 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
TOYJAN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
5% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   399K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Sản phẩm Beauty Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CBBEAUTYJAN1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
5% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   399K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Sản phẩm Beauty Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
COSBEAUTYJANW1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 35K

 •  Đơn Hàng Từ:   350K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Sản phẩm Cetaphil Việt Nam 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CETA35
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Hoàn xu 20K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   sách online 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
BM01SALE
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   100K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Book Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
BM01BOOKCLUB
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
5% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   250K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   bách hoá online 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
GROT1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   250K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thú cưng 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
PETT1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
7%, tối đa 100K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   ngành hàng Tiêu dùng nhanh 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
FMCG100
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   200K 
 •  Thời gian hết hạn:   11.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Thời trang Hoàn Xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
CCBFA111301
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 88K

 •  Đơn Hàng Từ:   150K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Giày dép nam Canh mã back thêm lượt vào lúc 12H 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MSHUNT50
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   500K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Thời trang cho bé Mum Club 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
KIDSMCJAN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Túi ví nữ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WBFST1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
20% tối đa 150K

 •  Đơn Hàng Từ:   300K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Thời trang 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WAFASALES
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Thời trang 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WAFABRAND
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thời trang nữ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WAFALT
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   giày dép nam shop Mall 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MSMALL1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   150K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Thời Trang Nam 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MA01
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   50K 
 •  Thời gian hết hạn:   10.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Thời trang 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
FASHIONCB011
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thời trang thể thao và du lịch 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
SOFST1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   150K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Giày dép nam 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MS01
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 35K

 •  Đơn Hàng Từ:   150K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thời trang nam 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MA115
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   150K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thời trang nam 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MAFST1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
15% tối đa 50K

 •  Đơn Hàng Từ:   150K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thời trang nam shop Mall 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
MAMALL1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
20K Xu

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   giày dép nữ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WST1
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
12% tối đa 30K

 •  Đơn Hàng Từ:   99K 
 •  Thời gian hết hạn:   15.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   thời trang nữ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WAFAST
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
20K Xu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Đồng hồ 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
WTCHJAN
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   20.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng khi thanh toán bằng Airpay toàn sàn Shopee 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
APJAN1120K
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng khi thanh toán bằng Airpay cho shopee Mall 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
APJAN11MALL 
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng khi thanh toán bằng Airpay Shop Freeship Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
APJAN11FSS
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   15.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng khi thanh toán bằng Airpay hoàn xu Xtra 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
APJAN11CCB
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
10% tối đa 20K xu

 •  Đơn Hàng Từ:    
 •  Thời gian hết hạn:   10.1 
 •  Ngành hàng áp dụng:   Áp dụng khi thanh toán bằng Airpay hàng quốc tế 
▶️ XEM MÃ TẠI ĐÂY
Click COPY bên dưới 👇
APJAN11CB
Áp dụng mã ▶️ TẠI ĐÂY
Giảm 150K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  17.03.2021 
 •  Ngành hàng áp dụng  thanh toán bằng Từ MasterCard 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Thứ 2, Thứ 3: Giảm 150K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Ngân Hàng Sài Gòn SCB Bank Mỗi Thứ 3 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
9h thứ 4: Giảm 150K

 •  Đơn Hàng Từ:  1.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Ngân Hàng Shinhan Bank Mỗi Thứ 4 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
9h thứ 4: 15% tối đa 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Ngân Hàng Citibank Mỗi Thứ 4 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Thứ năm Giảm 15%

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Standard Chartered 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Thứ năm Giảm 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  500K 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  SHB Mỗi Thứ 5 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Thứ 6,7, CN Giảm 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  1.5 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  cho thẻ HSBC 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Chủ nhật: 15% tối đa 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  100K 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chủ thẻ thanh toán bằng JCB 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
20% tối đa 300K

 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chủ thẻ thanh toán bằng PVcom-Bank 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
15% tối đa 200K

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chủ thẻ thanh toán bằng MBBank 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Giảm 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  1 Triệu 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chủ thẻ thanh toán bằng ACB  
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Giảm 100K

 •  Đơn Hàng Từ:  400K 
 •  Thời gian hiệu lực  31.01 
 •  Ngành hàng áp dụng  Chủ thẻ thanh toán bằng VPBank  
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
2 mã Freeship Airpay tối đa 30K liên tỉnh, 15K nội tỉnh

 •  Đơn Hàng Từ:  50K 
 •  Thời gian hiệu lực  20.1 
 •  Ngành hàng áp dụng  thanh toán bằng Airpay 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
Săn mã Freeship 0đ lúc 9h và 21h

 •  Đơn Hàng Từ:   
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  Mã trên Banner 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY
1 mã BestExpress

 •  Đơn Hàng Từ:  800K 
 •  Thời gian hiệu lực  0 
 •  Ngành hàng áp dụng  chọn vận chuyển bằng BestExpress 
 Ưu đãi ở trang Khuyến Mãi   TẠI ĐÂY

Giới Thiệu Về Shopee.vn

SHOPEE là ứng dụng mua bán trực tuyến trên di động hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, hoàn toàn MIỄN PHÍ, AN TOÀN và NHANH CHÓNG. Tại Shopee, người dùng có thể mua sắm tiện lợi, nhanh chóng, có thể mua bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngoài các phương thức thanh toán tiện lợi và giao hàng nhanh chóng, Shopee còn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và thuận tiện.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG SHOPEE

 • Tìm kiếm dễ dàng theo tên Ngành hàng và Thương hiệu
 • Nhận được nhiều ưu đãi độc quyền và thông báo khuyến mãi hàng ngày
 • Mục Gợi ý hôm nay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng người dùng
 • Xem được đánh giá về người bán
 • Nhận được Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn hàng
 • Được bảo vệ quyền lợi 100% với Shopee Đảm Bảo
 • Và còn nhiều hơn thế nữa

Cách nhập mã giảm giá shopee

Xem video clip hướng dẫn

Ví dụ mình sẽ mua hàng gia dụng tại Shopee.vn

Bước 1: Mình sẽ truy cập trang Mã Giảm Giá Shopee tại đây

Bước 2: Tìm Mã Giảm Giá Shopee giành cho hàng gia dụng

Bước 3: Click nút màu xanh lấy mã:

Click Lấy Mã Ngay ở hàng mã giảm giá shopee giành cho Gia Dụng

Bước 4: Copy mã và nó sẽ tự dẫn bạn đến đúng trang sản phẩm cần mua

Bước 5: Click mua hàng đến bước như hình dưới nhập mã

Tới Giỏ hàng Nhập mã giảm giá và tự nó sẽ hiện mức giảm giá cho bạn

Bước 6: Click Mua hàng và nhập thông tin giao hàng như thường lệ là xong

Shopee Xu là gì? Cách để có Shopee Xu

Shopee Xu

Là 1 dạng tiền tệ có thể mua hàng trên trang Shopee cả app và website và nó tương đương giá với 100 Xu bạn có là bằng 100 VNĐ.

Lý do vì sao có shopee xu này có thể hiểu như chương trình khuyến mãi cho khách hàng lần sau mua hàng sẽ được chiết khấu lại dựa vào số tiền đã mua trước đó. Ví dụ bạn mua 1 món hàng 20K thì bạn sẽ được Shopee tặng lại 100 Xu và tích lũy đủ xu bạn có thể mua hàng và thanh toán bằng loại tiền ảo này được luôn.

Lưu ý cho các bạn tích lũy xu này là dùng sau 3 tháng nhé. Vì sau 3 tháng nó sẽ hết hạn và mất đi

Lưu ý khác là 1 ngày bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 10K xu không hơn và có thể nhận không giới hạn.

Làm sao để có Shopee Xu này?

Cách 1: mua hàng và nhận lại Shopee Xu tích lũy đến mức đủ bạn có thể mua 1 món hàng giảm khấu trừ đi 50% giá trị món hàng

Cách 2: nhận Xu mỗi ngày bằng cách truy cập TẠI ĐÂY

đăng nhập nhận xu mỗi ngày (2)

Cách 3: Chia sẻ cho bạn bè mã giời thiệu của bạn

Các bạn vào App Shopee >> đăng nhập >>> và vào phần tài khoản >>> chọn mục giới thiệu bạn bè

giới thiệu bạn bè nhận shopee xu

Với mã này bạn sẽ được 25K xu nếu có 1 tài khoản mới tạo vào mua hàng và sử dụng mã giới thiệu của bạn. Người dùng mã này cũng sẽ được giảm 25K cho món hàng mình mua

Shopee Mall là gì?

Shopee Mall chính thức ra mắt ngày 10/10/2017 là một trang tập hợp tất cả những thương hiệu có uy tín trên thị trường và một nơi để người mua hàng thuận tiện mua sắm và biết được sản phẩm nào thuộc hàng chính hãng và sản phẩm nào từ nhà bán hàng nhỏ lẻ.

shopee mall

Từ đó bạn có thể yên tâm chọn mua hàng không cần phải tìm hiểu sâu về nhà bán hàng vì Shopee Mall sẽ đánh dấu tất cả sản phẩm bằng 1 cái mộc Mall ở mỗi sản phẩm để bạn mua hàng dễ phân biệt

Đối với các sản phẩm Shopee Mall đa phần là hàng chính hãng như Samsung, Xiaomi, Unilever, P&G..

Chính sách vận chuyển mua hàng và đổi trả các sản phẩm Shopee Mall cũng rất tốt vì được đổi trả 7 ngày và miễn phí vận chuyển.

Vì là sản phẩm thuộc thương hiệu TOP thị trường nên thường giá sẽ nhỉnh hơn một chút.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Shopee Mall, độc giả truy cập trang: https://shopee.vn/mall

Chính sách vận chuyển mới trong 4h

Thời gian vừa qua Shopee đang có chương trình khá hay tuy nhiên chỉ giành cho các bạn đang sinh sống và làm việc trong nội thành TPHCM.

Đó là nếu các bạn mua hàng tại TPHCM và shop đó hay sản phẩm đang trong kho tại HCM và thời gian bạn mua hàng là từ 7h- 13h thì bạn sẽ nhận được hàng trong ngày còn sau 13h sẽ nhận được hàng vào sáng hôm sau.

Chương trình này khá hay vì thông thường bạn phải chờ 3-5 ngày mới được hàng

Chi tiết các bạn có thể xem tại đây: https://shopee.vn/m/shopee-4h-hcm

Làm sao để biết khuyến mãi Shopee hôm nay có gì?

Rất dễ dàng để bạn nào theo dõi chương trình khuyến mãi Shopee đó là truy cập: TẠI ĐÂY

theo dõi khuyến mãi shopee

Vào đây Shopee chia ra làm 4 mục chính:

 • Tất cả các chương trình khuyến mãi: mục này tổng hợp đầy đủ khuyến mãi kể cả shop nhỏ hay thương hiệu lớn.
 • Ưu đãi từ Shopee: mục này là chương trình do Shopee tổ chức để hổ trợ người mua hàng và khách hàng Shopee
 • Ưu đãi từ thương hiệu: mục này giành cho các cửa hàng hay thương hiệu uy tín như Samsung, Xiaomi tổ chức thu hút khách hàng mua hàng.
 • Ưu đãi từ đối tác: mục này giành cho khuyến mãi từ đối tác chính của Shopee bao gồm ngân hàng và các tổ chức tài chính và công ty vận chuyển.

Một số mục chính khác cần lưu để mua hàng đúng tại Shopee

Shopee khá tham sau khi tạo ra trang Shopee mall, Shopee Xu khá thành công thì nay còn tạo thêm nhiều trang chuyên mục khác để thu hút các mặt hàng chuyên về một sản phẩm nào đó

Bách hóa chính hãng

Trang này tập hợp tất cả sản phẩm mà bạn hay vào tạp hóa mua như kem đánh răng, nước ngọt bánh kẹo muối đường sữa ….

Sản phẩm ở mục này khá đa dạng có cả mỹ phẩm và các sản phẩm mẹ và bé. Sản phẩm mục này khá đa dạng về ngành hàng nên gọi là bách hóa là vậy.

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Shopee Fashionista

Trang này đầy đủ các sản phẩm thời trang và phụ kiện thời trang cho tín đồ mua sắm nghiện Shopee vì hàng thời trang ở Shopee rất đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau.

Các Shop đa số đều bán hàng thời trang ở Shopee nên nếu bạn mua hàng thời trang thì mục này là giành riêng cho bạn vì mình bảo đảm loại hàng thời trang này cũng có

Không những vậy mục sản phẩm này của Shopee còn cập nhật rất nhanh xu hướng thời trang trong nước và thế giới để bạn kịp mua đúng món hàng thời trang ưng ý

Chi tiết các bạn có thể xem TẠI ĐÂY